TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SƠN

 

Châu Hiệp Phúc là đơn vị đầu tiên tại việt nam chuyển giao công nghệ sản xuất phu gia chống thấm, sơn nước, chống thấm pu, chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng được nhu cầu cho các quy doanh nghiệp thương mại trong ngành sơn và chống thấm.

  • Cam kết sẽ đáp ứng được nhu cầu cho các quy doanh nghiệp thương mại trong ngành sơn và chống thấm.
  • Và là đơn vị đầu tiên tại việt nam chuyển giao công nghệ sản xuất phu gia chống thấm, sơn nước, chống thấm pu.
  • Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sơn nước.
  • SẢN XUẤT SƠN NƯỚC THEO CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THEO YÊU CẦU
nutgoi